Deltag

i gudstjenester

Gudstjenesterne er kirkens samlingspunkt for hele familien.


Her møder Kristus os i ord, dåb og nadver. Vi lægger vægt på, at både børn og voksne skal føle sig tilpas ved gudstjenesterne, og vi har altid børnekirke eller “Børnenes 5 minutter” i forbindelse med prædikenen.


Forløbet i vores gudstjenester ligner folkekirkens og består af bøn, sang, prædiken, nadver mm. Deltagerne skulle gerne opleve en klassisk gudstjeneste i et nutidigt sprog.


Rammerne omkring gudstjenesten lægges af frivillige, og der er altid både præster og frivillige involveret i gudstjenesten.Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe eller kirkefrokost.


Bramming frimenighed bygger på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter og vi benytter folkekirkens tekstrækker, men organisatorisk set er vi frie af folkekirken.

Deltag

i tjenestegrupper

I menigheden er der både plads til og brug for alle.

Fællesskabet i menigheden er en gave fra Gud – en gave vi er taknemmelige over og ønsker at anvende. Det er derfor naturligt, at vi i fællesskab løfter gudstjeneste, praktiske opgaver, musik, kirkefrokoster osv. Både børn og voksne kan hjælpe.


Praktisk

For at gøre det fælles ansvar lettere at løfte, har vi lavet nogle tjenestegrupper. Hensigten er, at alle i menigheden indgår i tjenestegrupperne.


Hver gruppe har ansvaret for, at det, der hører under gruppens ansvarsområde, bliver løst. Gruppen kan selv uddellegere opgaver mellem sig eller til andre udenfor gruppen. Gruppen har altså et overordnet ansvar for gruppens område.


Der er mulighed for at medvirke i disse tjenestegrupper:

– Kirketjener (leder: Henrik Kirkegaard)

– Musikere (leder: Ole Toft Hansen)

– Dias (leder: Ole Toft Hansen)

– Børnekirke (leder: Ida Secher Rom)

– Kirkefrokost/-kaffe (leder: Vickie Nørremark)

– Nadver (leder: Maria Kirkegaard)

– Forbønstjeneste (leder: Majbritt Schulz)

– Praktisk hjælper (leder: Jan Vibe)

Deltag

i bibelstudie

Mindre fællesskaber på ca. 3-8 personer

Vi inviterer alle i Bramming frimenighed til at være med i en bibelstudiegruppe.


Deltagerne læser i Guds ord og beder sammen. Lidt mad eller kaffe og godt selskab hjælper gerne ordene ned. Det lille fællesskab giver mulighed for, at deltagerne både kan snakke om teksterne og lære hinanden at kende.


Formålet er at lære Gud bedre at kende og hjælpe hinanden i livet og troen.


Vi har også to bibelstudiegrupper for hhv. mænd og kvinder, som sætter nogle andre rammer for samtalerne, og i børnefamilier kan den anden forælder passe børnene imens.


Det er vores erfaring, at bibelstudiegrupper kan være en kæmpe rigdom for os på mange måder. Derfor vil vi opfordre jer til at melde jer på en gruppe. Medlemskab af frimenigheden er ikke nødvendigt.


Kontakt

For spørgsmål eller tilmelding: kontakt vores koordinator Kristian Morthorst på kristian@brammingfrimenighed.dk